Kary za brak OC

Samochody osobowe

– do 3 dni – 1120 zł

– od 3 dni do 14 dni – 2800 zł

– powyżej 14 dni – 5600 zł

Samochody ciężarowe

– do 3 dni – 1680 zł

– od 3 dni do 14 dni – 4200 zł

– powyżej 14 dni – 8400 zł

Pozostałe pojazdy

– do 3 dni – 190 zł

– od 3 dni do 14 dni – 470 zł

– powyżej 14 dni – 930 zł