Kary za brak OC

Samochody osobowe

– do 3 dni – 1440 zł

– od 3 dni do 14 dni – 3600 zł

– powyżej 14 dni – 7200 zł

Samochody ciężarowe

– do 3 dni – 2160 zł

– od 3 dni do 14 dni – 5400 zł

– powyżej 14 dni – 10800 zł

Pozostałe pojazdy

– do 3 dni – 240 zł

– od 3 dni do 14 dni – 600 zł

– powyżej 14 dni – 1200 zł