Ubezpieczenie firmy

Zabezpiecz firmę

Jeżeli prowadzisz firmę, masz pracowników, majątek stały lub ruchomy zawsze istnieje ryzyko, że coś może pójść nie tak. Jeśli spali się towar tracisz płynność. Jeśli Twój pracownik dozna uszczerbku na zdrowiu nie może pracować i traci środki do życia. Jeśli stracisz wspólnika na skutek jego śmierci firma może stracić płynność finansową przez jego zobowiązania.

Istnieje wiele możliwości, podczas których Twoja firma może ucierpieć na szczęście praktycznie każde zdarzenie można ubezpieczyć.

Poziom zabezpieczenia zależy od wartości majątku i wybranych wariantów.

port-3109757_1920

Majątek firmy od ognia

Możesz zabezpieczyć cały majątek firmy od ognia i innych zdarzeń losowych w tym również od np. rozmrożenia towaru w sklepie w wyniku braku prądu, spalenie towaru lub środków obrotowych, uszkodzenia maszyn firmowych, uszkodzenia budynków firmowych słowem – wszystkiego co przynależy do firmy.

Majątek firmy od kradzieży

Cały majątek możesz również ubezpieczyć od kradzieży, maszyny, towary, środki obrotowe, środki pieniężne. Wlicza się to również kradzież z rozbojem, wandalizm, włamanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

OC firmowe

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia to oferta dla firm prowadzących działalność usługową lub produkcyjną. Zapewnia bezpieczeństwo i ochronę w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej oraz chroni przed poważnymi konsekwencjami finansowymi.                                           

OC przewoźnika i OC zawodowe

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika zabezpiecza towar, który przewozimy w ramach działalności transportu drogowego towarów. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe przy tego typu działalności. OC zawodowe to ubezpieczenie niektórych zawodów w razie wyrządzenia szkody np. fizjoterapeuta.

Ubezpieczenie pracowników

Ubezpieczenie pracowników w formie ubezpieczenia grupowego gwarantuje świadczenia w przypadku doznania przez pracownika szkód na zdrowiu w czasie pracy lub poza nią. Takie ubezpieczenie gwarantuje środki do życia gdy pracownik nie może pracować lub szereg innych świadczeń np. urodzenie dziecka, poważna operacja itp.

Flota

Jeżeli posiadasz w firmie wiele pojazdów zdecydowanie korzystniej dla firmy będzie ubezpieczyć je w formie floty czyli “grupowego” ubezpieczenia pojazdów. Zmniejsza to koszty i jednocześnie nie trzeba się martwić o każdy samochód osobno, wszystkie są w jednym Towarzystwie Ubezpieczeniowym co często również daje dodatkowe zniżki.